Laatste wijzigingen in ons archief

Delen op Facebook

Statistieken

Aantal paginahits: 15.791.817
Aantal bestanden: 1.064.945
Ontsloten informatie (MB): 518.309

Breedbeeld en Klankbeeld
"Breedbeeld" is een innoverend project van de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant met als doel verenigingen, scholen, gemeentebesturen en ook individuele partners aan te zetten tot samenwerkingrond het thema 'cultureel erfgoed en landschap'. Want de ervaring heeft geleerd dat samenwerking loont. Zij vergroot immers niet alleen de slagkracht van een project, zij zorgt ook voor nieuwe dynamiek en een frisse wind doorheen vast(geroest)e waarden. Samenwerking is natuurlijk een ruim begrip en eigenlijk willen we dat zo houden. Verenigingen van verschillende slag, gemeentebesturen, individuele partners uit de verscheidene gemeenten... tal van verschillende combinaties zijn nu eenmaal mogelijk. Over de gemeentegrenzen en over de grenzen van sectoren heen. En wij gaven alvast zelf het goede voorbeeld, want om Breedbeeld praktisch uit te werken, sloegen de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de handen in elkaar.

Om Breedbeeld zo grondig mogelijk uit te werken, werd binnen de provincie gekozen voor een welbepaald, afgebakend gebied. En daarom viel onze keuze op het Pajottenland, waar landschap en erfgoed een rol van betekenis spelen. Meer bepaald de negen meest zuidelijke gemeenten van de regio: Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

Naast de actuele positieve en prettige voordelen die samenwerking biedt, leidt zij op termijn ook tot het uitbouwen van een netwerk. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2005, wanneer de provincie Vlaams-Brabant en het CAG Breedbeeld aan de regio doorgeven, er een duurzaam netwerk gegroeid is. Een cluster die bouwt aan het conserveren, bewaren en behouden van het rijke cultureel erfgoed in de regio.

De eerste hoekstenen voor zo een netwerk zijn al gelegd. De musea en andere erfgoedbeheerders uit de Breedbeeldregio besloten immers om samen met de provincie een overlegplatform te creëren. Zo willen ze tot een betere ontsluiting, een meer doordachte presentatie en een efficiëntere promotie van hun erfgoed komen. De regio beschikt inderdaad over een gevarieerd en uitgebreid erfgoed. Zij het tevens eerder versnipperd en vaak onbekend. Intussen realiseerden de partners van het samenwerkingsverband een eerste gemeenschappelijk project: een eigen brochure 'Erfgoed, erg goed in het Pajottenland. Een breed beeld'. Hierin worden de deelnemende partners met hun collectie voorgesteld. Even belangrijk is het luik algemene informatie met betrekking tot het plaatselijke erfgoed. De brochure laat de lezer dus toe nieuwe en verrassende plaatsen ontdekken, waarvan hij wellicht voordien het bestaan niet eens kende. Meteen een aanzet om actief op zoek te gaan naar "nieuwe" stukjes erfgoed in het Pajottenland.

Het project Breedbeeld is officieel afgesloten. De laatste publicatie verscheen in het voorjaar van 2006, een bevattelijke methodologie voor lokaal historisch onderzoek in de Breedbeeld regio.

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]
file icon Breedbeeld - Belichthot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1278
Het Pajottenland historisch-geografisch bekeken.
file icon Breedbeeld - Erfgoedhot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1252
Erfgoed, erg goed in het Pajottenland
Een breed beeld
file icon Breedbeeld - jaargang 2 extrahot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1121
Open Monumentendag 2003
file icon Breedbeeld - jaargang 2 nr. 4hot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1214
file icon Breedbeeld - jaargang 2 nr. 5hot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1147
file icon Breedbeeld - jaargang 3 nr. 4hot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1139
file icon Breedbeeld - jaargang 4 extrahot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1059
file icon Breedbeeld - jaargang 5 nr. 1hot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1192
file icon Breedbeeld - Uitgelichthot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 1083
Breedbeeldbrochure 'Uitgelicht'
Gooik, 17 maart 2006
Toespraak van Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor cultuur
file icon Breedbeeld - Voetwegenhot!Tooltip 03/01/2010 Hits: 2049

Voetwegen - Erfgoed of ergernis?
Brochure bij de studiedag op 15 maart 2003 in Gook.

«StartVorige12VolgendeEinde»
Pagina 1 van 2
Copyright © 2019 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be