Home Gegevensbank Documentatiecentrum Documentatie Ontsluiting heemkundig archief

Laatste wijzigingen in ons archief

Delen op Facebook

Statistieken

Aantal paginahits: 15.791.819
Aantal bestanden: 1.064.945
Ontsloten informatie (MB): 518.309

Ontsluiting heemkundig archief

In deze categorie vind je allerhande informatie over onze beleidsvisie en actieplan tot de ontsluiting van ons heemkundig archief via een publieke website. Tevens zijn hier indexen en registers te vinden van allerhande archieven en uitgaves, ook van andere heemkundige kringen.

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Algemene index H.O.L.V.E.O. van de onderwerpen, plaatsnamen en persoonsnamen – Jaargangen I (1973) - XXXV (2007)

file icon Archiefwebsitehot!Tooltip 23/10/2011 Hits: 1082
Technische realisatie van onze archiefwebsite.

Auteursregister H.O.L.V.E.O. - Jaargangen I (1973) - XL (2012)

file icon Beleidsvisie en actieplanhot!Tooltip 23/10/2011 Hits: 1241
Beleidsvisie en actieplan tot ontsluiting van ons heemkuding archief via een publieke website.

Als verlengstuk van het project Horen, zien en ontsluiten van Heemkunde Vlaanderen VZW werden achteraf een aantal informatiesessies georganiseerd om de heemkringen te helpen bij de meer praktische uitwerking van het bewaren, digitaliseren en ontsluiten van het audiovisueel erfgoed.
Het omgaan met audiovisueel materiaal op gebied van beheer (inventarisatie, conservering, restauratie, ontsluiting) stelt immers een probleem voor vele heemkringen.
In naam van de Heemkundige Kring van Gooik acht ik het dan ook noodzakelijk om hiervoor de nodige tijd en middelen samen te brengen om het documentatie- en archiefmateriaal te inventariseren en voor zover mogelijk te digitaliseren. Als volgende stap wil ik deze informatie ontsluiten met behulp van een publiek toegankelijke website voor iedereen die interesse heeft in Gooik en zijn omgeving.

file icon Beleidsvisie en vervolgplanhot!Tooltip 23/10/2011 Hits: 1124
Als vervolg op het project “Ontsluiting van ons heemkundig archief” van De Heemkundige Kring van Gooik, wordt hier beschreven waar we in de toekomst met onze website naar toe willen. We hebben hierbij 3 pijlers voor ogen:
  1. Publieke toegankelijkheid en interactie via een moderne website
  2. Bewaren, digitaliseren, archiveren en ontsluiten van ons papieren erfgoed en beeldmateriaal.
  3. Uitbouwen van een documentatie- en archiefcentrum.

Onze website als kennisbank over Gooik.

file icon Stand van zaken (fase 1)hot!Tooltip 23/10/2011 Hits: 1049
Ontsluiting van ons papieren erfgoed en beeldmateriaal via een publieke website.
Stand van zaken (fase 1).
file icon Stand van zaken (fase 2)hot!Tooltip 23/10/2011 Hits: 1109
Ontsluiting van ons papieren erfgoed en beeldmateriaal via een publieke website.
Stand van zaken (fase 2).
Copyright © 2019 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be