Laatste wijzigingen in ons archief

Delen op Facebook

Statistieken

Aantal paginahits: 15.783.114
Aantal bestanden: 1.064.945
Ontsloten informatie (MB): 518.309

Familiekunde

Onze Heemkundige Kring van Gooik startte met een nieuwe reeks uitgaven. Na de succesvolle "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" is er nu de "Gooikse familiekunde". Het is de bedoeling dat mensen die hun familiestamboom willen schrijven en uitgeven, hiervoor kunnen rekenen op onze hulp. Als Heemkundige Kring geven we de nodige logistieke steun om van uw familieverhaal een mooie uitgave te maken.

Tevens startten we met een genealogische gecentraliseerde gegevensbank. Het is nl. zo dat veel van wat je zoekt, al door anderen werd opgezocht en gevonden. Laat ons beginnen met een vaststelling: een kwartierstaat is een stamboom van al je voorouders, eigenlijk een piramide op zijn kop. De punt van die piramide ben jij en de basis van de piramide zijn je verste voorouders. Je krijgt daardoor de indruk dat er vroeger ontzettend veel mensen geleefd hebben. Niets is minder waar, want door onze jarenlange ervaring hebben we al kunnen merken, dat er veel meer kwartierverlies optreedt dan er wordt vermoed. Vandaag leven er ontzettend veel mensen.
Precies omdat we ervan overtuigd zijn dat ontzettend veel mensen vandaag afstammen van ontzettend weinig mensen uit de jaren 1600, zijn we begonnen met het verzamelen van allerlei oude en nieuwe stambomen, die dan gekoppeld worden aan onze bestanden. Oude stambomen, die maar in één exemplaar meer beschikbaar zijn, en nieuwe stambomen worden gekopieerd. Alle verzamelde papieren stambomen worden gedeponeerd in de bibliotheek van de Heemkundige Kring van Gooik. Die stambomen kunnen door elke bezoeker worden geraadpleegd.
Het is de bedoeling om stambomen en kwartierstaten in gebruiksvriendelijke computerprogramma’s in te tikken. We zoeken daarvoor ook een aantal vrijwilligers. We hopen dat er onder onze lezers mensen zijn die oude of nieuwe stambomen bij familieleden of buren weten zitten en ons willen helpen bij ons project. Geef ons een seintje op info@heemkunde-gooik.be. Anderzijds willen we ook mensen leren kennen, die al hun kwartierstaat of stamboom ingetikt hebben. Van hen hadden we graag een gedcom-bestand.
Een digitale stamboomdatabank met 100.000 personen bij u thuis? Het kan deze week nog, dankzij het gratis gedcom-project onder leiding van Johnny Van Bavegem. Deze gratis gegevensbank zal het stamboomonderzoek naar uw voorouders in een stroomversnelling brengen. Wij gebruiken softwareprogramma’s die u toelaten binnen enkele seconden gedcoms te bekijken met de genviewer. Op die manier vindt u razendsnel gegevens over gemeenschappelijke personen met voorouders en afstammelingen.

CategorieënBestanden

Gedcom-project 0 Gedcom-project

Het is de bedoeling om op termijn stambomen en kwartierstaten in gebruiksvriendelijke computerprogramma’s in te tikken. We zoeken daarvoor ook een aantal vrijwilligers. We hopen dat er onder onze lezers mensen zijn die oude of nieuwe stambomen bij familieleden of buren weten zitten en ons willen helpen bij ons project. Geef ons een seintje op info@heemkunde-gooik.be. Anderzijds willen we ook mensen leren kennen, die al hun kwartierstaat of stamboom ingetikt hebben. Van hen hadden we graag een gedcom-bestand. Het spreekt vanzelf dat wie zijn gedcom aan ons geeft, een gedcom van al onze vrienden krijgt.
In mensentaal: wie ons zijn stamboom onder gedcom-vorm bezorgt, krijgt een databank met stamboomgegevens van tienduizenden mensen terug. Het aantal personen ligt zo hoog, omdat we voor ons project al gedcoms verzamelen in één centrale databank.
Een digitale stamboomdatabank met 100.000 personen bij u thuis? Het kan deze week nog, dankzij het gratis gedcom-project onder leiding van Johnny Van Bavegem. Deze gratis gegevensbank zal het stamboomonderzoek naar uw voorouders in een stroomversnelling brengen. Wij gebruiken softwareprogramma’s die u toelaten binnen enkele seconden gedcoms te bekijken met de genviewer. Op die manier vindt u razendsnel gegevens over gemeenschappelijke personen met voorouders en afstammelingen.
U gelooft in het gedcom-project? De afspraak tussen onze gedcom-vrienden is vrij eenvoudig: wie zijn gedcom digitaal opstuurt naar info@heemkunde-gooik.be krijgt de gegevens van de huidige gedcom-vrienden, maar ook in de toekomst worden je via e-mail updates van bestaande gedcoms gratis gemeld. Iedereen deelt alles met iedereen en iedereen krijgt alles van iedereen.
Wie nog geen stamboomprogramma's heeft, kan deze hier gratis vinden.

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Oplopend ]
file icon Vorstenfamilieshot!Tooltip 31/07/2011 Hits: 5665

Dit genealogisch bestand bevat gegevens van Europese vorstenhuizen vanaf ongeveer 1400 tot ongeveer 1900. Er zitten meer dan 20.000 personen in.
Het uitgangspunt van dit bestand vormt een kwartierstaat van de vroegere koningin Juliana en een genealogie van het vorstenhuis Nassau. Daarnaast zijn ook de gegevens toegevoegd over vele bekende en minder bekende vorstenhuizen in Europa. Dit bestand is niet compleet, maar geeft een aardig beeld van de vorstenhuizen, die in de loop van de negentiende en twintigste eeuw hun machtspositie zagen verdwijnen.

Naast veel genealogische gegevens over Europese vorstenhuizen bevat het bestand ook veel informatie over Nederlandse geslachten, die nu en/of in het verleden als adelijk respectievelijk riddermatig werden beschouwd.

file icon UncleGed V10.02hot!Tooltip 26/03/2012 Hits: 546

Gedcom naar Html converter

file icon The Gedcom Standardhot!Tooltip 20/06/2013 Hits: 895

Draft versie 5.5.1.

file icon Republikeinse kalender (2)hot!Tooltip 02/08/2011 Hits: 1583

De Franse republikeinse kalender, ontworpen door Romme en Fabre d'Églantine, werd tijdens de Franse Revolutie ingevoerd en wordt ook aangeduid met de termen Franse revolutionaire kalender en Jakobijnse kalender. Hij was van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806 officieel in gebruik, terwijl hij gedurende de commune van Parijs in 1871 sporadisch gebruikt is.
Na de bezetting van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk in 1794, werd ook in België de Republikeinse kalender ingevoerd in de Burgerlijke Stand vanaf 17 juni 1796, en algemeen verplicht vanaf 3 april 1798. Op 10 Nivôse van het jaar XIV (31 december 1805) werd het systeem afgeschaft. Op 1 januari 1806 ging men opnieuw over op de gregoriaanse kalender.

De revolutie had van Frankrijk een seculiere staat gemaakt die zich afzette tegen alles wat kerks was, de gregoriaanse kalender inbegrepen.
De kalender was ook een uiting van een technocratische denkwijze die met het verleden wilde breken. Bij de decimaal verdeelde kalender behoorde sinds het decreet van 4 Frimaire van het jaar II (24 november 1793) ook een nieuwe decimale urenindeling van de dag. Tien uren van ieder 100 minuten van elk honderd seconden zouden het dagritme moeten gaan bepalen. Vooral omdat er bij de kwart voor en kwart over geen cijfers stonden (immers 7,5 en 2,5) vond het nieuwe systeem weinig weerklank. Te meer daar de tijd alleen als tijdstip werd gebruikt; men rekende nog niet met tijdsduur, waardoor de decimale opbouw geen voordeel bood. Hierdoor heeft deze indeling nooit veel ingang gevonden. Bovendien waren de klokken gecompliceerd doordat men ook de oude tijd wilde aangeven. Daardoor was de productie gering en klokken met een tienuren-wijzerplaat zijn uiterst zeldzaam.
De week werd vervangen door de decade, een periode van 10 dagen. Dat betekende dat er nog maar een op tien dagen vrij was in plaats van een op zeven, en dat heeft de acceptatie bepaald niet geholpen.
Het bijbehorende decimale stelsel van maten en gewichten had meer succes. Hoewel ook dat weer tijdelijk werd afgeschaft veroverde het (bijna) de gehele wereld; in de meeste wetenschapsgebieden zelfs compleet.

file icon Republikeinse kalender (1)hot!Tooltip 10/05/2011 Hits: 1441

De Franse republikeinse kalender, ontworpen door Romme en Fabre d'Églantine, werd tijdens de Franse Revolutie ingevoerd en wordt ook aangeduid met de termen Franse revolutionaire kalender en Jakobijnse kalender. Hij was van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806 officieel in gebruik, terwijl hij gedurende de commune van Parijs in 1871 sporadisch gebruikt is.
Na de bezetting van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk in 1794, werd ook in België de Republikeinse kalender ingevoerd in de Burgerlijke Stand vanaf 17 juni 1796, en algemeen verplicht vanaf 3 april 1798. Op 10 Nivôse van het jaar XIV (31 december 1805) werd het systeem afgeschaft. Op 1 januari 1806 ging men opnieuw over op de gregoriaanse kalender.

De revolutie had van Frankrijk een seculiere staat gemaakt die zich afzette tegen alles wat kerks was, de gregoriaanse kalender inbegrepen.
De kalender was ook een uiting van een technocratische denkwijze die met het verleden wilde breken. Bij de decimaal verdeelde kalender behoorde sinds het decreet van 4 Frimaire van het jaar II (24 november 1793) ook een nieuwe decimale urenindeling van de dag. Tien uren van ieder 100 minuten van elk honderd seconden zouden het dagritme moeten gaan bepalen. Vooral omdat er bij de kwart voor en kwart over geen cijfers stonden (immers 7,5 en 2,5) vond het nieuwe systeem weinig weerklank. Te meer daar de tijd alleen als tijdstip werd gebruikt; men rekende nog niet met tijdsduur, waardoor de decimale opbouw geen voordeel bood. Hierdoor heeft deze indeling nooit veel ingang gevonden. Bovendien waren de klokken gecompliceerd doordat men ook de oude tijd wilde aangeven. Daardoor was de productie gering en klokken met een tienuren-wijzerplaat zijn uiterst zeldzaam.
De week werd vervangen door de decade, een periode van 10 dagen. Dat betekende dat er nog maar een op tien dagen vrij was in plaats van een op zeven, en dat heeft de acceptatie bepaald niet geholpen.
Het bijbehorende decimale stelsel van maten en gewichten had meer succes. Hoewel ook dat weer tijdelijk werd afgeschaft veroverde het (bijna) de gehele wereld; in de meeste wetenschapsgebieden zelfs compleet.

file icon ProGenReaderhot!Tooltip 07/08/2011 Hits: 621
ProGenReader is een programma dat moet helpen bij het lezen van stamboomgegevens in het Pro-Gen-formaat. De doelgroep zijn gebruikers van de demoversie van het oude Pro-Gen, en bezitters van een Pro-Gen-stamboom, maar het programma zelf niet bezitten.
ProGenReader kan zowel de oude als de nieuwste versie van het Pro-Gen-formaat inlezen. Het doet dit op basis van de selectie van een definitiebestand (*.DEF). Daarna worden de personen en relaties omgezet naar een Excel-bestand en een GEDCOM-bestand. Het laatste kan dan worden gebruikt voor de rechtstreekse invoer in Family Tree Builder.
file icon Oxygen V1.37hot!Tooltip 26/03/2012 Hits: 658

Gedcom naar Html converter.

file icon Middeleeuwse vorstenhot!Tooltip 31/07/2011 Hits: 3720
Dit genealogisch bestand bevat gegevens van Europese vorstenhuizen in de middeleeuwen. Het ontsluit een periode van ca. 800 tot ca. 1400. Er zitten meer dan 11.000 personen in.
Het uitgangspunt van dit bestand vormt een parenteel van 14 generaties van Karel de Grote (742-814). Hieraan zijn gegevens toegevoegd van vele bekende en minder bekende middeleeuwse vorstenhuizen op het grondgebied van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Schotland, Ierland, Wales, Spanje, Portugal, Italië, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechie, Polen, Rusland en de christelijke rijken ten tijde van de Kruistochten.
Het bestand is verre van compleet, maar geeft een aardig beeld van de verschillende middeleeuwse vorstenhuizen tussen 800 en 1400.
file icon Gezinsreconstructie Kesterhot!Tooltip 02/01/2010 Hits: 1530
file icon GEDCOM Viewer Litehot!Tooltip 08/12/2011 Hits: 583
Met dit programma kunnen GEDCOM-bestanden worden bekeken en geanaluseerd.
«StartVorige123VolgendeEinde»
Pagina 1 van 3
Copyright © 2019 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be