Belangrijke informatie (Coronavirus)


Nu we met zijn allen in ons kot moeten blijven, zijn we naarstig aan het werken aan ons digitaal archief. We kunnen echter nog vrijwilligers gebruiken. Als je niet weet wat te doen en ons toch graag helpt, contacteer ons dan op info@heemkunde-gooik.be.

Laatste wijzigingen in ons archief

Statistieken

Aantal paginahits: 16.042.103
Aantal bestanden: 1.064.576
Ontsloten informatie (MB): 518.384

Documentatie

Voor de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn we op zoek naar één of meerdere vrijwilligers, die zich willen engageren om de inventarisatie van ons papieren erfgoed op zich te nemen. Je beslist zelf hoeveel tijd je aan dit project wenst te besteden, en je bepaalt zelf je eigen tempo. Na een korte opleiding kan je zelfstandig verder en spreek je af met onze voorzitter Jean-Paul De Loecker. Deze inventarisatie gebeurt in de bibliotheek van Gooik.
Interesse om mee te werken aan ons ontsluitingsproject? Contacteer ons dan zeker via info@heemkunde-gooik.be. Dank bij voorbaat.

CategorieënBestanden

29 Familiekunde

Onze Heemkundige Kring van Gooik startte met een nieuwe reeks uitgaven. Na de succesvolle "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" is er nu de "Gooikse familiekunde". Het is de bedoeling dat mensen die hun familiestamboom willen schrijven en uitgeven, hiervoor kunnen rekenen op onze hulp. Als Heemkundige Kring geven we de nodige logistieke steun om van uw familieverhaal een mooie uitgave te maken.

Tevens startten we met een genealogische gecentraliseerde gegevensbank. Het is nl. zo dat veel van wat je zoekt, al door anderen werd opgezocht en gevonden. Laat ons beginnen met een vaststelling: een kwartierstaat is een stamboom van al je voorouders, eigenlijk een piramide op zijn kop. De punt van die piramide ben jij en de basis van de piramide zijn je verste voorouders. Je krijgt daardoor de indruk dat er vroeger ontzettend veel mensen geleefd hebben. Niets is minder waar, want door onze jarenlange ervaring hebben we al kunnen merken, dat er veel meer kwartierverlies optreedt dan er wordt vermoed. Vandaag leven er ontzettend veel mensen.
Precies omdat we ervan overtuigd zijn dat ontzettend veel mensen vandaag afstammen van ontzettend weinig mensen uit de jaren 1600, zijn we begonnen met het verzamelen van allerlei oude en nieuwe stambomen, die dan gekoppeld worden aan onze bestanden. Oude stambomen, die maar in één exemplaar meer beschikbaar zijn, en nieuwe stambomen worden gekopieerd. Alle verzamelde papieren stambomen worden gedeponeerd in de bibliotheek van de Heemkundige Kring van Gooik. Die stambomen kunnen door elke bezoeker worden geraadpleegd.
Het is de bedoeling om stambomen en kwartierstaten in gebruiksvriendelijke computerprogramma’s in te tikken. We zoeken daarvoor ook een aantal vrijwilligers. We hopen dat er onder onze lezers mensen zijn die oude of nieuwe stambomen bij familieleden of buren weten zitten en ons willen helpen bij ons project. Geef ons een seintje op info@heemkunde-gooik.be. Anderzijds willen we ook mensen leren kennen, die al hun kwartierstaat of stamboom ingetikt hebben. Van hen hadden we graag een gedcom-bestand.
Een digitale stamboomdatabank met 100.000 personen bij u thuis? Het kan deze week nog, dankzij het gratis gedcom-project onder leiding van Johnny Van Bavegem. Deze gratis gegevensbank zal het stamboomonderzoek naar uw voorouders in een stroomversnelling brengen. Wij gebruiken softwareprogramma’s die u toelaten binnen enkele seconden gedcoms te bekijken met de genviewer. Op die manier vindt u razendsnel gegevens over gemeenschappelijke personen met voorouders en afstammelingen.

35 Presentaties en opleidingen

Hier vind je presentaties van over allerlei uiteenzettingen en informatie-avonden waar we in het verleden bij betrokken waren, of die we zelf organiseerden.

9 Ontsluiting heemkundig archief

In deze categorie vind je allerhande informatie over onze beleidsvisie en actieplan tot de ontsluiting van ons heemkundig archief via een publieke website. Tevens zijn hier indexen en registers te vinden van allerhande archieven en uitgaves, ook van andere heemkundige kringen.

11 Opzoekingen

Oude documenten en gegevens uit archieven zijn onder deze categorie verzameld.

Tevens vind je hier eindwerken en thesissen die gebruikt kunnen worden in heemkunde en erfgoed.

12 Bescherming van erfgoed

Dit zijn voornamelijk ministeriële besluiten ter bescherming van ons erfgoed.

135 Officiële documenten
In deze categorie vind je documenten zoals ministriële besluiten voor bescherming van erfgoed, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ...
36 Externe documentatie

Boeken en informatie afkomstig van de overheid, zoals de provincie, en partners.

17 Brochures en folders

Allerhande folders en brochures.

11 Breedbeeld en Klankbeeld
"Breedbeeld" is een innoverend project van de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant met als doel verenigingen, scholen, gemeentebesturen en ook individuele partners aan te zetten tot samenwerkingrond het thema 'cultureel erfgoed en landschap'. Want de ervaring heeft geleerd dat samenwerking loont. Zij vergroot immers niet alleen de slagkracht van een project, zij zorgt ook voor nieuwe dynamiek en een frisse wind doorheen vast(geroest)e waarden. Samenwerking is natuurlijk een ruim begrip en eigenlijk willen we dat zo houden. Verenigingen van verschillende slag, gemeentebesturen, individuele partners uit de verscheidene gemeenten... tal van verschillende combinaties zijn nu eenmaal mogelijk. Over de gemeentegrenzen en over de grenzen van sectoren heen. En wij gaven alvast zelf het goede voorbeeld, want om Breedbeeld praktisch uit te werken, sloegen de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de handen in elkaar.

Om Breedbeeld zo grondig mogelijk uit te werken, werd binnen de provincie gekozen voor een welbepaald, afgebakend gebied. En daarom viel onze keuze op het Pajottenland, waar landschap en erfgoed een rol van betekenis spelen. Meer bepaald de negen meest zuidelijke gemeenten van de regio: Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

Naast de actuele positieve en prettige voordelen die samenwerking biedt, leidt zij op termijn ook tot het uitbouwen van een netwerk. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2005, wanneer de provincie Vlaams-Brabant en het CAG Breedbeeld aan de regio doorgeven, er een duurzaam netwerk gegroeid is. Een cluster die bouwt aan het conserveren, bewaren en behouden van het rijke cultureel erfgoed in de regio.

De eerste hoekstenen voor zo een netwerk zijn al gelegd. De musea en andere erfgoedbeheerders uit de Breedbeeldregio besloten immers om samen met de provincie een overlegplatform te creëren. Zo willen ze tot een betere ontsluiting, een meer doordachte presentatie en een efficiëntere promotie van hun erfgoed komen. De regio beschikt inderdaad over een gevarieerd en uitgebreid erfgoed. Zij het tevens eerder versnipperd en vaak onbekend. Intussen realiseerden de partners van het samenwerkingsverband een eerste gemeenschappelijk project: een eigen brochure 'Erfgoed, erg goed in het Pajottenland. Een breed beeld'. Hierin worden de deelnemende partners met hun collectie voorgesteld. Even belangrijk is het luik algemene informatie met betrekking tot het plaatselijke erfgoed. De brochure laat de lezer dus toe nieuwe en verrassende plaatsen ontdekken, waarvan hij wellicht voordien het bestaan niet eens kende. Meteen een aanzet om actief op zoek te gaan naar "nieuwe" stukjes erfgoed in het Pajottenland.

Het project Breedbeeld is officieel afgesloten. De laatste publicatie verscheen in het voorjaar van 2006, een bevattelijke methodologie voor lokaal historisch onderzoek in de Breedbeeld regio.

8 Oorlog

Informatie en documenten over de (vnl.) Groote Oorlog.


Er zijn geen documenten in deze categorie
Copyright © 2020 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be