Home Gegevensbank Bibliotheek
Bibliotheek Heemkundige Kring van Gooik
Categorie
Boeken (80)
      |_ Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis (45)
      |_ Biografie (7)
      |_ Dialecten (7)
      |_ Familiekunde (10)
            |_ Familie de Wouters d'Oplinter Bouchout (2)
            |_ Familie Thiels-Tiels-Thils-Tils (30)
            |_ Familie Vossen (2)
            |_ Koninklijke familie (3)
      |_ Gedichtenbundels (7)
      |_ Geschiedenis (111)
            |_ WO 1 (7)
            |_ WO 2 (16)
      |_ Ons Erfdeel (4)
      |_ Overheid - Besturen (11)
            |_ Erfgoeddienst provincie Vlaams-Brabant (2)
      |_ Persboeken (36)
      |_ Verenigingen, Heemkundige Kringen en Genootschappen (63)
            |_ Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap (1)
                  |_ Bijdragen tot de geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem (3)
            |_ Centrum Brabantse Geschiedenis (10)
            |_ Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei (0)
            |_ Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant (2)
                  |_ Eigen Schoon en de Brabander (78)
                  |_ Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw (28)
            |_ Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel (1)
            |_ Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle (9)
            |_ Regionaal Landschap P&Z (6)
      |_ Volksverhalen (28)
Bronmateriaal en werkdocumenten (58)
      |_ Parochieregisters (179)
Informatief (35)
      |_ Geschiedenis (110)
      |_ Reisgidsen (13)
      |_ Streekgids (26)
      |_ Toeristische gids (13)
      |_ Wandelen en Fietsen (17)
Onderzoekswerken (21)
      |_ Geomantie (8)
      |_ Geschiedenis (38)
      |_ Haviland (4)
      |_ Ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen (14)
      |_ Verhandelingen, eindwerken en thesissen (17)
Stripverhalen (2)
      |_ Verhalen uit Gooik (1)
Tijdschriften (13)
      |_ Gooik (123)
      |_ Heemkundige Kringen (13)
            |_ Berla Meise (33)
            |_ Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap (13)
            |_ Cultuur en Heemkring Sint-Gertrudis Ternat (1)
            |_ Geschied- en Heemkundige Kring van Landen (1)
            |_ Geschied-en Oudheidkundige Kring van Ronse (10)
            |_ Heemkunde Vlaanderen (5)
                  |_ Binnenkrant Ons Heem (32)
                  |_ Bladwijzer (24)
                  |_ FIER Gazet (9)
            |_ Heemkundig genootschap "Van Witthem" Beersel (3)
            |_ Heemkundige Kring "Belledaal" Affligem (2)
            |_ Heemkundige Kring Osschaert (2)
            |_ Heemkundige Kring Pollare (1)
            |_ Heemkundige Kring van Huldenberg (8)
            |_ Hertogelijke Aarschotse kring voor heemkunde (4)
            |_ Het oude land van Edingen en omliggende (4)
            |_ Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle (7)
            |_ Koninklijke Heemkring "Ascania" Asse (4)
            |_ Koninklijke Heemkundige Kring Essen (0)
            |_ Lenniks Archief (9)
            |_ Rausa - Erfgoed Roosdaal (57)
            |_ Verbond voor Heemkunde (16)
            |_ Vereniging voor Brusselse geschiedenis (2)
      |_ Info Gooik (124)
      |_ Oorlogskranten (0)
            |_ 1914-1918: WO 1 (12)
            |_ 1914-1918: WO 1 (heruitgave) (52)
            |_ 1918-1940: Het Interbellum (26)
            |_ 1940-1945: WO 2 (79)
            |_ 1945-1950: De nasleep (21)
      |_ Overheid - besturen (3)
            |_ Dienst geschiedenis en folkloristische opzoekingen prov. Brabant (4)
            |_ Erfgoeddienst provincie Vlaams-Brabant (9)
            |_ Informatiedienst provincie Vlaams-Brabant (2)
                  |_ Economie werkt (4)
                  |_ Magazine Vlaams-Brabant (47)
            |_ Toerisme Vlaams-Brabant (4)
      |_ Speciale bijlagen bij Gooik (17)
      |_ Verenigingen (0)
            |_ Chiro Kester (14)
            |_ De Paddenbroek (28)
            |_ Epitaaf (0)
                  |_ Epitaaf Periodiek (2)
                  |_ Tafofiel (40)
            |_ Familiekunde Vlaanderen (18)
            |_ Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester (39)
            |_ KWB (61)
            |_ Muziekmozaïek (1)
            |_ Opbouwwerk Pajottenland (1)
            |_ Pajottenland en Zennevallei (18)
            |_ Vereniging voor wetenschap (1)
            |_ Vlaamse Toeristenbond (3)
            |_ Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (239)
Copyright © 2020 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be