Home

Laatste wijzigingen in ons archief

Delen op Facebook

Statistieken

Aantal paginahits: 14.815.794
Aantal bestanden: 1.049.069
Ontsloten informatie (MB): 512.220
Heemkundige Kring van Gooik

NIEUW: Stripverhalen uit Gooik Afdrukken E-mail
Een unieke gebeurtenis, waar heel veel inspanning aan voorafgegaan is, en dan vooral van die straffe ‘Gooikse’ striptekenaars. Ze hebben het toch maar gedaan! Dus, met veel dank aan: Lars Lambrecht, Maarten De Saeger, Emiel De Bolle en buitenbeentje Dirk Van der Auwera (Lierenaar, maar ontwerper van de affiches voor de laatste 4 stripbeurzen) voor hun fantastische prestatie. Zij hebben een jarenlange droom waargemaakt: een strip van Gooikenaars, over verhalen uit Gooik.
Zo heet de strip trouwens ‘Verhalen uit Gooik’ en we moeten zeker nog vermelden dat die verhalen jaren geleden al werden opgetekend door onze medewerker Frans Peetermans, in zijn boek ‘Gooikse anekdootjes – Guuëkse iestourekes’. Een schitterende basis dus voor de verhalen ‘Meke Klok’, ‘De Kapellekesbaan’, ‘De heks van Terlo’ en ‘De nieuwe wagen’. 4 verschillende verhalen in 4 verschillende stijlen: dit maakt de strip zo bijzonder. En we hebben er bewust deel 1 bijgezet, in de hoop dat we ook deel 2 kunnen uitbrengen, en misschien nog andere delen… Wie weet?
 
Persboeken Afdrukken E-mail
De Heemkundige Kring van Gooik houdt de traditie in ere om elk jaar alle persknipsels die verschijnen over de gemeente Gooik uit te knippen en te verzamelen in een Persboek. De persboeken, elk goed voor meer dan 550 bladzijden Gooikse lectuur, zijn te koop voor 27,50 euro in de Gooikse winkels en bij de Heemkundige Kring zelf. Jean-Paul De Loecker, Linda Ameys, Deborah De Deyn, Steven Sonck en Johnny van Bavegem zijn met de samenstelling ervan steeds ettelijke weken zoet.
 
Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Gooik Afdrukken E-mail
 
Bezoek onze bibliotheek voor meer informatie.
Iedereen kan lid worden van de Heemkundige Kring van Gooik door het storten van € 20,00 op rekeningnummer BE28 7341 2225 0220. Vermeld zeker je naam en adres (en eventueel ook uw e-mailadres). Als lid zorgen we ervoor dat je 4 maal per jaar dit mooi en verzorgd tijdschrift over Gooik ontvangt. Tevens krijg je een mooie korting op al onze andere uitgaven.
 
Onze nieuwste uitgaven Afdrukken E-mail

Een boek kan soms heel toevallig ontstaan en dit was hier het geval. Alles begon met een foto, een krantenknipsel, een familiefeest en een boek. Miel Van Der Kelen en zijn vrouw Simone (uit de Lindestraat) en Anna Van Der Kelen (uit de Dorpsstraat) wilden nog wat meer weten over hun familie. Zij gaven de aanzet en zo begon de zoektocht in parochie- en gemeenteregisters door Serge Moonens.

Wat vind je allemaal in dit boek? Dat de verre voorvader (Gilles Van Der Kelen) geboren werd in 1410. Dat het woelige tijden waren waarin de vele voorouders leefden vóór de twintigste eeuw. Dat het hier een meiseniersfamilie betreft. Dat er werd toegespitst op twee voorvaders - Octave en Isidoor Van Der Kelen - en dat vooral die nakomelingen daarvan onder de loep worden genomen. Dat de familie uit Zwartschaap toch wel een speciale familie is met 12 kinderen, waarvan er op dit ogenblik nog elf in leven zijn.

Die ‘Zwartschaap-groep’ werd dan ook ietwat uitgebreider beschreven: eerst algemeen, daarna meer specifiek door Veerle. Dat laatste zou een stukje kunnen geweest zijn uit ons ander boek ‘Ze kwamen vanzelf’. Met het deel uit dit boek ontbreken ze niet meer in de reeks van kroostrijke gezinnen uit de streek. Als je dit boek leest, keer je terug in de tijd, heel ver weg, maar ook recenter. Dat is wellicht het bijzondere aan dit werk: de combinatie van geschiedenis en familieverhalen. Het ene sluit het andere niet uit!

100 jaar Landelijke Gilde Gooik samenbrengen in één boek is geen eenvoudige zaak. Er zijn zoveel aspecten die verbonden zijn aan een eeuw werking, dat het soms moeilijk was om een keuze te maken uit het enorme aanbod. Als er iemand was die dat kon doen, en dan zowel wat de geschiedenis betreft als de bijhorende documenten en foto’s, dan is dat wel Jozef De Neef, de man die al meer dan 50 jaar verbonden is met de Gilde, niet alleen als bestuurslid, maar ook als secretaris. Vanuit die achtergrond en ook vanuit de achtergrond van zijn familie-voorgangers, die vaak ook een belangrijke functie uitoefenden in deze vereniging, was Jozef voorbestemd om de kroniek van de Boerenbond / Landelijke Gilde van Gooik op te schrijven.

We keren 100 jaar terug in de tijd, tot in 1917, met een overzicht van de eerste stichters, mannen met namen die nu nog altijd een zekere weerklank hebben in Gooik. Oude gebeurtenissen en verhalen zijn heel sterk blijven hangen en de figuren uit de beginperiode komen terug tot leven. Stilaan komen we dan via verschillende jaren in de tweede helft van de 20ste eeuw tot de huidige periode: de overgang van Boerenbond naar Landelijke Gilde, van uitsluitend boeren-leden naar een brede groep van belangstellenden, ook buiten de landbouw. Een tijdperk waar veel meer foto’s voorhanden zijn en ons mensen tonen die nu nog goed gekend zijn, ouderen en jongeren, en tonen dat een vereniging pas goed werkt als je er zoveel mogelijk mensen bij betrekt. De oogstfeesten zoals we ze nu kennen – en die een begrip geworden zijn in Gooik – zijn daar een uitstekend voorbeeld van.

Het is een echt lees- en kijkboek geworden, waar je met plezier regelmatig eens zal in bladeren, om telkens opnieuw andere mensen en dingen te ontdekken, die je de eerste keer niet opgemerkt hebt. Het is uiteraard heel erg herkenbaar voor de leden van de Landelijke Gilde, maar ook andere Gooikenaars (van binnen en buiten hun gemeente) zullen zeker geïnteresseerd zijn in deze kroniek. Het is een stukje Gooikse geschiedenis geworden, dat nooit meer vergeten kan/zal worden.

 

Exact 20 jaar na het verschijnen van het eerste boek in de reeks, ‘De Boerentram’ (1997) en 13 jaar na het tweede deel ‘De Leerbeekse Buurttrams’ (2004) verschijnt nu het derde en wellicht laatste deel van de ‘trilogie’: ‘Met de tram door het Pajottenland’. En dat danken we allemaal aan één man, medewerker en schrijver René De Loecker Hij werkte mee aan het eerste boek, en is de auteur van deel 2 en deel 3. Hij is de tramkenner bij uitstek in Gooik en omstreken en beschikt over een uitgebreide verzameling foto’s over onze buurttrams in de streek en daarbuiten. Wat dit boek betreft, vertrok René ook vanuit die verzameling om iets speciaals te maken rond 50 jaar stopzetting van de lijn van Leerbeek naar Halle. Het is inderdaad van 1966 geleden dat de laatste tram op die lijn reed en nu in 2017 is het tijd om daar nog even op terug te blikken. D.m.v. vele foto’s uit lang vervlogen dagen komt die tijd nog eens opnieuw tot leven en worden we teruggeplaatst in een periode waarin het leven rustiger en lokaler was dan onze huidige, soms hectische wereld.

Te samen met dit boek wordt ook een tweede werk uitgegeven door onze Kring rond hetzelfde thema, nl. ‘De Boerentram door Pepingen – 1906-1966’, geschreven door Maurice Cochez. Hij heeft vooral de nadruk gelegd op de impact van de buurttram in zijn eigen gemeente, met uiteraard een aantal overlappende foto’s, maar ook met mooie beelden van gebouwen en mensen uit zijn ‘dorp’, die alle iets te maken hadden met dat speciale vervoermiddel uit het midden van de 20ste eeuw: de tram. Op die manier is er een uniek tweeluik ontstaan, dat de twee gemeenten Gooik en Pepingen met elkaar verbindt, en dus niet alleen door de tram die naar Halle rijdt. Ook die stad komt trouwens vaak aan bod in de twee boeken. Daar maakte de tram een mooie lus doorheen het centrum om dan terug naar zijn ‘stelplaats’ in Leerbeek te komen. Symbolischer kan het niet. Dit is een boek voor mensen die gek zijn op trams, maar ook voor diegenen die er nog heel veel willen over vernemen, door al die foto’s en de exacte info daarbij. Als je het gaat lezen, voel je je terugkeren in de tijd, gezeten op een buurttram, rijdend door het prachtige landschap van het Pajottenland. Veel plezier ermee!

Lucien Persoons, de kleine fijn besnorde humoristische arm der wet, was gekend en geliefd in zijn Oetingen. Hij was vrijwilliger geweest in de Koreaanse oorlog en dat gaf hem een geheimzinnig aureool. Wat bezielt iemand om zijn leven vrijwillig in gevaar te brengen en dan nog aan de andere kant van de wereld? Dat was heel intrigerend en we gingen op zoek naar de mens achter de volkse figuur.

Het gevecht in de Koreaanse jungle was onmeedogenloos hard geweest en heeft Lucien voor de rest van zijn leven getekend. Achter het guitige en vriendelijke champettergezicht smeulde Korea-ellende. In dit werkje is er dan ook veel aandacht besteed aan die periode. Via zijn dagboek maken we als lezer mee wat hij in het verre Korea doormaakte: de kou en de hitte, het gevaar voor zichzelf, maar ook voor zijn kameraden. De dood loerde om elke hoek. Oorlog is geen spelletje!

We krijgen in dit boek ook een betere kijk op de omgeving waarin Lucien opgroeide. Zowel de familie langs vaderszijde als langs moederszijde wordt besproken. Op die manier wordt een stukje Oetingse geschiedenis tot leven gebracht uit het midden van vorige eeuw.

Laat je meeslepen door het verhaal en geniet van de unieke beelden die als illustratie dienen. Dan pas komt Lucien, champetter en Korea-veteraan weer tot leven!

Auteur Karolien Van Bavegem is voor haar job (marketing manager/copywriter) al zo'n 9 jaar professioneel bezig met schrijven. Ondertussen schoolde ze zich nog vijf jaar bij tot fotografe. Het is de combinatie van deze twee passies - plus haar interesse in mensen en hun verhaal - die ze tot uiting wou brengen in dit boek.

En daar is ze wonderwel in geslaagd. Ook al werden de meeste foto's genomen toen Karolien nog aan het begin van haar fotografielessen stond en is ze ondertussen al enorm geëvolueerd, toch vind ik dat deze foto's de 'Gooikse gezichten' precies in hun eigenheid weergeven.

Er zijn al heel wat werken over Gooik geschreven, uitgebracht door de Heemkundige Kring. Maar het boek dat je nu in je handen hebt, is toch wel speciaal en niet zoals de doorsnee uitgaven. Karolien ging voor een stijlbreuk en koos voor een sobere uitgave in zwart-wit. Vader Johnny Van Bavegem realiseerde het ontwerp.

 
Ghislain Potvlieghe (°1936) is orgelbouwer, musicus en organograaf. Hij gaat naar eigen zeggen al naar de negentig maar levert met dit boek een doorwrocht overzicht af van de kerkorgels in het voor de gelegenheid iets verruimde Pajottenland, in een (kleur)rijke taal om duimen en vingers bij af te likken. Je kunt al een half mensenleven lang iedere zondag ter kerke trekken en in dit boek alsnog op beschrijvingen van details botsen die je al die jaren niet eens had opgemerkt in je eigen parochiekerk. Wie dit boek leest, wil ter plaatse gaan kijken… en luisteren. Ghislain Potvlieghe schreef geen gortdroge opsomming van instrumenten met hun eigenschappen, wel een persoonlijke, doorleefde beschrijving van orgels, van de kerk waarin ze staan en van het landschap waarin die kerk prijkt. Hij lijkt met een terugwerkende kracht van eeuwen mee te kijken onder het schedeldak van opdrachtgevers en bouwers maar ook van lieden die het gebouwde achteraf verknoeiden. Want dit boek is tegelijk een ondubbelzinnige aanklacht tegen de manier waarop in het Pajottenland een aantal orgels – voor Vlaanderen soms unieke exemplaren, zoals dat van Bellingen en dat van Leerbeek – met de wanstaltige rugzak der transformatie wordt opgezadeld. Het is een dringende uitnodiging, aan al wie die handschoen opnemen durft, om deze prachtige stukken muzikaal en architectonisch erfgoed in eer te houden en waar nodig ‘tot op het bot’ te herstellen. De cd bij dit boek is nergens afzonderlijk te koop en illustreert met speciaal voor dit boek gemaakte opnamen (augustus 2016) de kwaliteit van een aantal orgels die gelukkig wel naar waarde zijn geschat door degenen die er verantwoordelijkheid voor dragen. De instrumenten zelf en de muziek die Sarah Copriau erop uitvoert vormen als het ware een muzikale reis van oude tot hedendaagse muziek en illustreren daarmee de veelzijdigheid van het Pajottenlandse orgellandschap.

Met het thema van Erfgoeddag 2016 'Rituelen' en dan voor onze streek (Het Pajottenland) specifiek 'Volkssporten', moesten we niet lang twijfelen aan het onderwerp voor die dag en bij uitbreiding voor dit nieuwe boek. Het wipschutten of handboogschieten is in ons en ieders geheugen gegrift als zijnde een typische volkssport en het had altijd iets geheimzinnigs, bijna magisch over zich. Een groep mannen - want dat was het toch tot voor kort, nu mogen vrouwen ook al mee schieten - die zich in een bepaalde, bijna elitaire groep bezighielden met het (boog)schieten naar 'vogels' die op een staak hoog in de lucht vastgehecht waren. En daar konden ze zich week na week, voor sommigen bijna dag in, dag uit, mee bezighouden: dat moest toch iets uitzonderlijks zijn.

Voor de meeste mensen is dat 'geheimzinnige' er nog altijd: ze hebben er heel veel over gehoord, maar zijn er nog nooit bij betrokken geweest en dus blijft het een min of meer onbekende sport. Veel werd er bij ons nog niet over geschreven, zeker niet de laatste tijd. Aan dat gebrek - te weinig info en historische achtergrond - is nu verholpen met dit boek. Voor Gooik was het niet te moeilijk omdat er al één en ander gepubliceerd was over de jaren heen, het kwam er op aan om over de laatste periode nog wat info te verkrijgen. Voor het overige zijn voor dit gedeelte vooral veel foto's bijgekomen, die nog nooit verschenen zijn in boekvorm.

Maar voor Leerbeek en Oetingen lag het anders. Deze twee schrijvers, René De Loecker en Roger Poelaert, moesten zo goed als van niets vertrekken om de geschiedenis van 'hun handboogmaatschappijen' te schrijven en dat was niet vanzelfsprekend. En toch hebben ze prachtig werk geleverd: d.m.v. interviews en foto's hebben ze dat vroegere schuttersgebeuren weer tot leven gebracht. Daaruit spreekt een levenslust van jonge en oude mensen uit een tijd, die zo ver weg lijkt, terwijl het soms nog geen 30 of 40 jaar geleden is... Spijtig genoeg is het enkel in Leerbeek dat deze volkssport nog voort wordt gezet, in Gooik en Oetingen is er geen handboogmaatschappij meer, over Kester is niets meer geweten of gevonden. De moderne tijd heeft deze sport in een hoekje geduwd, waar ze moeite heeft om uit te geraken. Hopelijk lukt het met dit boek, de activiteit op Erfgoeddag en wat reclame erbij, om opnieuw iets uit de grond te stampen. Hopelijk richten jonge en minder jonge mensen weer hun scherpe blik weer naar boven, om precies te schieten en weer plezier te beleven aan een heel traditionele volkssport. De toekomst zal het uitwijzen!

Dit is een reeks van 4 boeken over de ‘Groot-Gooikse’ oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog. Nu, 100 jaar na het begin van die ‘Groote Oorlog’ hebben wij toch nog genoeg informatie gevonden om de jonge soldaten van toen weer tot leven te wekken en de geschiedenis van hun oorlogsbelevenissen te vertellen. We situeren ze in hun gezin, we volgen ze in hun krijgsomstandigheden en bij diegenen die terugkeerden, proberen we hun verdere levensloop samen te vatten. Wat betekenden die jongens, die terugkwamen uit de oorlog nog in hun dorp, jaren later? Dat is de vraag die we ons ook gesteld hebben. Voor éénentwintig onder hen was er geen terugkeer meer mogelijk, zij stierven op het 'veld van eer', zoals dat genoemd wordt. Uiteraard krijgen ze een speciale plaats in de bespreking, net zoals de verschillende burgers die gedood of meegevoerd werden door de Duitsers. Het is dus geen reeks geworden, waarin je veel oorlogsbeelden ziet, maar waar eerder een hulde gebracht wordt aan de ongeveer 250 jonge mensen, die veelal in erbarmelijke, gevaarlijke of ongezonde omstandigheden moesten zien te overleven, en daarvan soms heel veel last en pijn overhielden. Het leven na de oorlog was nooit meer hetzelfde voor hen en voor hun familie. Ook dat wordt duidelijk in de verhalen van onze 4 schrijvers: René De Loecker, Willy Juwet, Frans Peetermans en Roger Poelaert. Zij zorgden ervoor dat de Leerbeekse, Kesterse, Gooikse, Strijlandse en Oetingse oud-strijders nooit meer vergeten zullen worden. Ook al is het 100 jaar geleden… Naast die 4 vaste schrijvers zorgden Pat Delrue, Luc De Visscher en Serge Moonens voor bijkomende informatie over de Eerste Wereldoorlog. Rufin De Vos was de man die veel opzoekingswerk verrichtte voor de verschillende auteurs.
 
Copyright © 2018 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be